โฟมก้อน

ขนาดมาตรฐานสองขนาด
120x300x60 cm
120x600x60 cm

เพิ่มเติม
โฟมเเผ่น,อีพีเอส โฟม,eps foam,โฟมก่อสร้าง,ผนังโฟม,โฟมกันร้อน,pu foam
โฟมเเผ่น

เลือกตัดตามขนาด ที่นำไปใช้งาน

เพิ่มเติม
โฟมเเผ่น,อีพีเอส โฟม,eps foam,โฟมก่อสร้าง,ผนังโฟม,โฟมกันร้อน,pu foam
โฟมเม็ด

เพิ่มเติม
โฟมเเผ่น,อีพีเอส โฟม,eps foam,โฟมก่อสร้าง,ผนังโฟม,โฟมกันร้อน,pu foam
ผลิตภัณฑ์เสริม

ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในงานโฟม

เพิ่มเติม
โฟมเเผ่น,อีพีเอส โฟม,eps foam,โฟมก่อสร้าง,ผนังโฟม,โฟมกันร้อน,pu foam
การใช้งาน

ผนังโฟม

เพิ่มเติม
โฟมเเผ่น,อีพีเอส โฟม,eps foam,โฟมก่อสร้าง,ผนังโฟม,โฟมกันร้อน,pu foam
วัตถุดิบอีพีเอสโฟม

plastic beads

เพิ่มเติม
โฟมเเผ่น,อีพีเอส โฟม,eps foam,โฟมก่อสร้าง,ผนังโฟม,โฟมกันร้อน,pu foam